O MNIE

11Created with Sketch.

1999 rok
Ukończyłam pięcioletnie studia i uzyskałam dyplom magistra filologii słowiańskiej ze specjalizacją językoznawstwo słoweńskie.

6Created with Sketch.

2002 rok
Uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka słoweńskiego i zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych.

12Created with Sketch.

od 2005 roku
Rozpoczęłam własną działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń z języka słoweńskiego na język polski i polskiego na słoweński.

Studiowałam filologię słowiańską, kierunek język słoweński na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki, w Instytucie Filologii Słowiańskiej oraz na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie i Na Uniwersytecie w Grazu.


W roku 1999 ukończyłam jednolite studia magisterskie i uzyskałam dyplom magistra filologii słowiańskiej Od tej pory profesjonalnie zajmuję się tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi z języka słoweńskiego na polski i z języka polskiego na język słoweński.


W roku 2002 zdałam egzamin na tłumacza przysięgłego i uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka słoweńskiego. Jestem wpisana na listę tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej.


Jako tłumacz przysięgły sporządzam tłumaczenia poświadczone (tzw. tłumaczenia przysięgłe) różnego rodzaju dokumentów prywatnych, urzędowych i firmowych oraz świadczę usługi poświadczonych tłumaczeń ustnych w sądach, urzędach, u notariuszy, adwokatów, na policji.


W roku 2016 ukończyłam studia Psychologia Pozytywna na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Coachingu MLC w Szkole Coachingu i Pracy z Grupami Multi-Level Coaching. Od tej pory oferuję również usługi wsparcia psychologicznego w rozwoju osobistym.


Od roku 2005 nieprzerwanie prowadzę własną działalność gospodarczą. Świadczę usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka słoweńskiego na polski i z języka polskiego na język słoweński oraz wsparcia psychologicznego w rozwoju osobistym.


Mam ponad 20 lat doświadczenia w pracy tłumacza języka słoweńskiego. Przez ten czas w praktyce doskonaliłam swój warsztat pracy tłumacza symultanicznego, konsekutywnego i przysięgłego. Zdobywałam nowe doświadczenia, realizowałam nowe projekty. Swoje umiejętności rozwijam nadal i będę rozwijać w przyszłości. I to właśnie jest najbardziej fascynujące, ponieważ każde tłumaczenie to nowe doświadczenie, wyzwanie i nowa nauka.


Nauczyłam się uważnie słuchać, aby jak najlepiej oddać w tłumaczeniu intencję wypowiedzi. Ogromnym zaszczytem jest dla mnie zaufanie, jakim obdarza mnie mówca i jego zadowolenie z tego, że został zrozumiany tak, jak sobie tego życzył..


Tłumaczenie to moja pasja, mogę więc śmiało powiedzieć, że codziennie robię to, co naprawdę lubię.„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.”. - z przysięgi tłumacza przysięgłego.

Posiadam referencje. Okazuję je do wglądu.