IZABELA CHOJNICKA-WOLNA

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY I KONFERENCYJNY JĘZYKA SŁOWEŃSKIEGO

Witaj na mojej stronie internetowej!
Jeśli szukasz tłumacza języka słoweńskiego, to dobrze trafiłeś.

Jestem tłumaczem przysięgłym i konferencyjnym języka słoweńskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą tłumaczeń z języka słoweńskiego na język polski i z polskiego na słoweński. Jeśli organizujesz konferencję, spotkanie biznesowe, masz wizytę u notariusza, adwokata, czy w sądzie i potrzebujesz pomocy tłumacza ustnego języka słoweńskiego, to jesteś w dobrym miejscu

Mogę Ci też pomóc jeśli potrzebujesz tłumaczenia pisemnego dokumentów firmy, sądowych, finansowych, osobistych, samochodowych lub innych dokumentów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego języka słoweńskiego. Zapraszam Cię do współpracy.

Izabela Chojnicka-Wolna

TŁUMACZ JĘZYKA SŁOWEŃSKIEGO

heading icon

ZAKRES DZIAŁANOŚCI

Specjalizuję się w tłumaczeniach z języka słoweńskiego na polski i polskiego na słoweński. Sporządzam tłumaczenia pisemne poświadczone (tzw. tłumaczenia przysięgłe) i zwykłe z zakresu tematyki ogólnej i specjalistycznej, wykonuję tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne w kraju i za granicą oraz oferuję zdalne tłumaczenia ustne przez zoom.us i QuaQua. Jestem certyfikowanym zdalnym tłumaczem symultanicznym QuaQua.

Tłumaczenia ustne

tłumaczę symultaniczne w kabinach podczas konferencji ? tłumaczę konsekutywnie podczas spotkań ? tłumaczę w urzędach, na policji, u notariuszy, adwokatów

Tłumaczenia pisemne

sporządzam tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe), w tym z kwalifikowanym podpisem elektronicznym ? sporządzam tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne

Tłumaczenia zdalne

wykonuję zdalne tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne ? świadczę zdalne tłumaczenia zwykłe i poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zobacz

Dlaczego warto nawiązać ze mną współpracę?

Specjalizuję się w tłumaczeniach ustnych i pisemnych z języka słoweńskiego na polski i polskiego na słoweński. Oferuję tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne i pisemne, w tym poświadczone i zwykłe. Posiadam 21-letnie doświadczenie w pracy tłumacza. W tym czasie zrealizowałam tłumaczenia na rzecz: Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Senatu, organów administracji rządowej i samorządowej, organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, agencji Unii Europejskiej, Forum Salzburg, Grupy Wyszehradzkiej, wielu kancelarii adwokackich i notarialnych oraz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

13Created with Sketch.

1

Lat doświadczenia w tłumaczeniach ustnych

15Created with Sketch.

1

Lat doświadczenia w tłumaczeniach pisemnych

14Created with Sketch.

1

Lat doświadczenia w tłumaczeniach uwierzytelnionych

16Created with Sketch.

1

lat prowadzenia własnej działalności

heading icon

Najczęściej zadawane pytania

Tłumaczenie poświadczone (potocznie zwane tłumaczeniem przysięgłym), to tłumaczenie oryginału dokumentu na język docelowy. Tłumaczenie takie ma moc oryginału. Tłumaczenia poświadczone sporządzają tłumacze przysięgli wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tłumaczenie poświadczone można otrzymać w tradycyjnej formie papierowej, podpisanej przez tłumacza przysięgłego i opatrzone jego pieczęcią lub w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W tłumaczeniu poświadczonym tłumacz poświadcza, że treść tłumaczenia zgadza się z treścią okazanego dokumentu. I tak dokumenty przekazane do tłumaczenia w oryginale poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentu, a dokumenty przekazane w formie kopii czy skanu poświadcza za zgodność z kopią lub skanem okazanego dokumentu.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis, który ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać.

Kwalifikowany podpis elektroniczny, którym się posługuję jest zgodny wymaganiami ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) z 5 września 2016 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Tłumaczenie najpierw jest sporządzone w wersji edytowalnej, opatrzone poświadczeniem tłumacza przysięgłego o zgodności tłumaczenia z okazanym dokumentem (z oryginałem, kopią, skanem) a następnie zapisane w formacie pdf i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny zastępuje pieczęć tłumacza przysięgłego.

Tak podpisane tłumaczenie jest oryginałem w formie elektronicznej i tylko w takiej formie zachowuje swoją ważność. Dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie drukuje si

Poświadczenie tłumaczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ nie trzeba wysyłać oryginału papierowego tłumaczenia pocztą lub kurierem.

Nie, nie można wydać dwu oryginałów tego samego tłumaczenia. Można natomiast wersję papierową wydać jako odpis wpisany pod nowym numerem Repertorium

Kiedykolwiek sytuacja tego wymaga. Zazwyczaj, jeśli mają Państwo do załatwienia sprawy urzędowe w kraju lub za granicą i dysponują Państwo dokumentem w języku obcym. Jeśli chodzi o dokumenty prywatne to najczęściej tłumaczenia poświadczonego wymagają różnego rodzaju świadectwa, zaświadczenia, potwierdzenia, wyroki i pozwy. W przypadku dokumentów wykorzystywanych w firmie, to tłumaczenia poświadczonego wymagają wszelkie umowy oraz dokumenty prawne i finansowe, które muszą być przetłumaczone profesjonalnie, ponieważ będą przedłożone w sądach lub innych instytucjach i mogą w istotny sposób wpływać na zdolność przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności na terytorium danego państwa.

Cena tłumaczenia jest uzależniona od ilości stron, terminologii, jakości tekstu czasu realizacji. Dlatego tłumaczenie wyceniam indywidualnie.

Czas potrzebny na sporządzenie tłumaczenia poświadczonego zależy od wielu czynników jak: ilość tekstu przekazanego do tłumaczenia, stopnia skomplikowania tekstu i jego jakości oraz ilości aktualnie realizowanych zleceń. Dlatego za każdym razem indywidualnie określam, ile czasu zajmie mi przygotowanie tłumaczenia. Normalny tryb pracy tłumacza to 7 stron tłumaczenia dziennie

Liczba stron oryginalnych dokumentów zazwyczaj różni się od liczy stron tłumaczenia, dlatego jeśli mają Państwo jedną stronę dokumentu do tłumaczenia, nie oznacza to, że tłumaczenie również będzie obejmować jedną stronę. Wynika to z tego, że oryginały dokumentów różnią się ze względu na rozmiar czcionki i układ graficzny. W związku z tym tłumaczenia pisemne rozlicza się na podstawie znormalizowanej liczby znaków, czyli w przypadku tłumaczeń poświadczonych 1 strona tłumaczenia = 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczeń zwykłych 1 strona tłumaczenia = od 1500 do 1800 znaków ze spacjami.

Dokumenty do tłumaczenia poświadczonego mogą Państwo najpierw przesłać w formie elektronicznej (skan, pdf, wersja edytowalna). Jednak do poświadczenia tłumaczenia za zgodność z oryginałem okazanego dokumentu potrzebuję do wglądu fizyczny oryginał dokumentu. Oryginał mogą Państwo wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. W innym przypadku tłumaczenie będzie sporządzone za zgodność z kopią lub dokumentem elektronicznym.

Oczywiście. Dokumentu do tłumaczenia zwykłego mogą Państwo przesłać w formie elektronicznej e-mailem. Jednak do sporządzenia tłumaczenia poświadczonego i potwierdzenia, że jest zgodne z oryginałem dokumentu źródłowego potrzebuję zobaczyć fizyczny oryginał takiego dokumentu. Zawsze najlepiej jest się ze mną skontaktować, wspólnie ustalimy najlepsze możliwe rozwiązanie.

Zazwyczaj urzędy preferują tłumaczenia poświadczone za zgodność z oryginałem okazanego dokumentu. W przypadku wątpliwości proszę przed zleceniem tłumaczenia sprawdzić w swoim urzędzie, jaka forma poświadczenia na tłumaczeniu będzie potrzebna.

Leave A Comment