Witaj na mojej stronie internetowej!
Jeśli szukasz tłumacza języka słoweńskiego, to dobrze trafiłeś.

Jestem tłumaczem przysięgłym i konferencyjnym języka słoweńskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem. Zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą tłumaczeń z języka słoweńskiego i na język słoweński. Jeśli organizujesz konferencję, spotkanie biznesowe, masz wizytę u notariusza, adwokata, czy w sądzie i potrzebujesz pomocy tłumacza ustnego języka słoweńskiego, to jesteś w dobrym miejscu.

Mogę Ci też pomóc jeśli potrzebujesz tłumaczenia pisemnego dokumentów firmy, sądowych, finansowych, osobistych, samochodowych lub innych dokumentów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego języka słoweńskiego. Zapraszam Cię do współpracy.

Izabela Chojnicka-Wolna

TŁUMACZ JĘZYKA SŁOWEŃSKIEGO

heading icon

ZAKRES DZIAŁANOŚCI

Specjalizuję się w tłumaczeniach języka słoweńskiego. Sporządzam tłumaczenia pisemne przysięgłe i zwykłe, wykonuję tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne w kraju i za granicą.

Tłumaczenia ustne symultaniczne

Wykonuję tłumaczenia kabinowe podczas konferencji

Tłumaczenia ustne konsekutywne

tłumaczę ustnie podczas różnego rodzaju spotkań

Tłumaczenia ustne przysięgłe

Tłumaczę podczas rozpraw sądowych, u notariuszy, adwokatów, na policji, w urzędach stanu cywilnego

Poświadczenia tłumaczeń

wystawiam poświadczenia za zgodność z oryginałem tłumaczeń wykonanych przez inne osoby

Tłumaczenia pisemne przysięgłe

tłumaczenia poświadczone przez tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia pisemne zwykłe

tłumaczenia tekstów bez poświadczenia pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego
Zobacz

Dlaczego warto nawiązać ze mną współpracę?

Specjalizuję się w tłumaczeniach ustnych i pisemnych języka słoweńskiego. Wykonuję tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne i przysięgłe języka słoweńskiego. Posiadam 21-letnie doświadczenie w pracy tłumacza. W tym czasie zrealizowałam tłumaczenia na rzecz: Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Senatu, organów administracji rządowej i samorządowej, organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, agencji Unii Europejskiej, Forum Salzburg, Grupy Wyszehradzkiej, wielu kancelarii adwokackich i notarialnych oraz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

  • Jestem tłumaczem przysięgłym języka słoweńskiego
  • Jestem tłumaczem konsekutywnym języka słoweńskiego
  • Jestem tłumaczem symultanicznym języka słoweńskiego
13Created with Sketch.

1

Lat doświadczenia w tłumaczeniach ustnych

15Created with Sketch.

1

Lat doświadczenia w tłumaczeniach pisemnych

14Created with Sketch.

1

Lat doświadczenia w tłumaczeniach uwierzytelnionych

16Created with Sketch.

1

lat prowadzenia własnej działalności

heading icon

Najczęściej zadawane pytania

Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie oryginału dokumentu na język docelowy i ma moc oryginału. Tłumaczenia przysięgłe sporządzają zaprzysiężeni tłumacze przysięgli wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tłumaczenie przysięgłe, inaczej zwane uwierzytelnionym jest poświadczone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego danego języka. W tłumaczeniu przysięgłym tłumacz poświadcza, że treść tłumaczenia zgadza się z treścią okazanego dokumentu. W zależności od tego w jakiej formie tłumacz otrzyma dokument, sporządzi odpowiednie poświadczenie tłumaczenia. I tak dokumenty przekazane w oryginale poświadcza za zgodność z oryginałem dokumentu, a dokumenty przekazane w formie kopii czy skanu poświadcza za zgodność z kopią lub skanem okazanego dokumentu.

Kiedykolwiek sytuacja tego wymaga. Zazwyczaj, jeśli mają Państwo do załatwienia sprawy urzędowe w kraju lub za granicą i dysponują Państwo dokumentem w języku obcym. Jeśli chodzi o dokumenty prywatne to najczęściej tłumaczenia przysięgłego wymagają różnego rodzaju świadectwa, zaświadczenia, potwierdzenia, wyroki i pozwy. W przypadku dokumentów wykorzystywanych w firmie, to tłumaczenia przysięgłego wymagają wszelkie umowy oraz dokumenty prawne i finansowe, które muszą być przetłumaczone profesjonalnie, ponieważ będą przedłożone w sądach lub innych instytucjach i mogą w istotny sposób wpływać na zdolność przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności na terytorium danego państwa.

Cena tłumaczenia jest uzależniona od ilości stron, terminologii, jakości tekstu czasu realizacji. Dlatego tłumaczenie wyceniam indywidualnie.

Czas potrzebny na sporządzenie tłumaczenia przysięgłego zależy od wielu czynników jak: ilość tekstu przekazanego do tłumaczenia, stopnień skomplikowania tekstu i jego jakość oraz ilość aktualnie realizowanych zleceń. Dlatego za każdym razem indywidualnie określam, ile czasu zajmie przygotowanie tłumaczenia. Normalny tryb pracy tłumacza to 7 stron tłumaczenia dziennie.

Liczba stron oryginalnych dokumentów zazwyczaj różni się od liczy stron tłumaczenia. Wynika to z tego, że oryginały dokumentów różnią się ze względu na rozmiar czcionki i układ graficzny. Dlatego tłumaczenia pisemne rozlicza się na podstawie znormalizowanej liczby znaków, czyli w przypadku tłumaczeń przysięgłych 1 strona tłumaczenia = 1125 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczeń zwykłych 1 strona tłumaczenia = 1600 znaków ze spacjami.

Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego mogą Państwo najpierw przesłać w formie elektronicznej. Jednak do poświadczenia tłumaczenia za zgodność z oryginałem okazanego dokumentu potrzebuję do wglądu fizyczny oryginał dokumentu. Oryginał mogą Państwo wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. W innym przypadku tłumaczenie będzie sporządzone za zgodność z kopią lub dokumentem elektronicznym.

Oczywiście. Dokumentu do tłumaczenia zwykłego mogą Państwo przesłać w formie elektronicznej e-mailem. Jednak do sporządzenia tłumaczenia przysięgłego poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu potrzebuję zobaczyć fizyczny oryginał takiego dokumentu. Zawsze najlepiej jest się ze mną skontaktować, wspólnie ustalimy najlepsze możliwe rozwiązanie.

Zazwyczaj urzędy preferują tłumaczenia sporządzone za zgodność z oryginałem okazanego dokumentu. W przypadku wątpliwości proszę przed zleceniem tłumaczenia sprawdzić w swoim urzędzie, jaka forma poświadczenia na tłumaczeniu będzie potrzebna.