Dobrodošli na moji spletni strani! Potrebujete sodnega ali konferenčnega tolmača iz slovenskega in poljskega jezika? Potem ste prišli na pravi naslov!

Zahvaljujem se vam za vaše zanimanje za moje storitve. Kot sodno zaprisežena in konferenčna tolmačka za slovenski jezik z več kot 20-letnimi izkušnjami vam zagotavljam kakovostno simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje na konferencah, sodišču, pri notarju ali odvetniku. 

Če pa potrebujete sodni prevod uradnih ali zasebnih dokumentov, ste tudi na pravem mestu. Vljudno vas vabim k sodelovanju!

Izabela Chojnicka-Wolna

TOLMAČKA IN PREVAJALKA ZA SLOVENŠČINO

heading icon

Obseg dejavnosti

Ukvarjam se s tolmačenjem in prevajanjem iz slovenskega jezika v poljski jezik in poljskega jezik v slovenski jezik. Zagotavljam sodno overjene prevode dokumentov in navadne prevode besedil iz različnih področij ter nudim simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje doma in v tujini.

Simultano tolmačenje

tolmačenje v prevajalskih kabinah na konferencah

Konsekutivno tolmačenje

tolmačenje po sklopih v času npr. uradnih ali poslovnih sestankov

Sodno tolmačenje

tolmačenje na sodiščih, pri notarjih ali odvetnikih

Sodni prevodi

sodno overjeni prevodi uradnih in zasebnih listin

Prevajanje besedil

navadni prevodi besedil iz različnih področij

Overitev drugih prevodov

sodna overitev drugih prevodov dokumentov
PREVERI

Zakaj prav z mano je vredno sodelovati?

Specializiram se za simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz slovenskega jezika v poljski jezik in obratno. Nudim tudi sodno overjene prevode dokumentov in navadne prevode besedil iz različnih področij. Imam več kot 20 let izkušenj kot tolmačka in prevajalka za slovenski jezik. V tem času sem kot tolmačka sodelovala z: Uradom predsednika Republike Poljske, Kabinetom predsednika vlade Republike Poljske, spodnjim in zgornjim domom parlamenta Republike Poljske, drugimi državnimi inštitucijami, samoupravnimi organi, pravosodnimi organi, organi pregona, agencijami Evropske unije, Forumom Salzburg, Višegrajsko skupino, številnimi odvetniškimi in notarskimi pisarnami, podjetji in zasebniki.

  • Sem sodna tolmačka za slovenski jezik
  • Sem simultana tolmačka za slovenski jezik
  • Sem konsekutivna tolmačka za slovenski jezik
13Created with Sketch.

1

let izkušenj tolmačenje

15Created with Sketch.

1

let izkušenj prevajanje

14Created with Sketch.

1

izkušenj sodni prevodi

16Created with Sketch.

1

let izkušenj samostojni podjetnik

heading icon

Najpogostejša vprašanja

Sodno overjen prevod je uradni prevod izvirnika besedila v ciljni jezik in je kot tak pravno veljaven v tujini, zato ga lahko uporabljate kot izvirnik. Sodne prevode opravljajo sodni prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače. Sodni tolmač na koncu s svojo izjavo, žigom in podpisom jamči, da prevod ustreza izvirniku ali kopiji, če za prevod dostavite kopijo dokumenta.

Kadarkoli situacija to zahteva. Ponavadi, če potrebujete urediti zadeve pri različnih organih doma ali v drugi državi in imate dokument, ki je v tujem jeziku. Pri osebni rabi gre tako največkrat za sodno overjene prevode različnih dokumentov, kot so spričevala, potrdila, dokazila, sodbe, tožbe. V poslovni rabi gre največkrat za pogodbe in najrazličnejše druge pravne zadeve, ki morajo biti prevedene skrajno profesionalno, saj jih uporabljajo sodišča in druge organizacije, hkrati pa lahko pomembno vplivajo tudi na sposobnost poslovanja podjetja na ozemlju določene države.

Cena je odvisna od količine strani, zahtevnosti in kakovosti besedila ter roka za izvedbo. Ceno podam na končno število znakov prevoda.

Na delovni proces in učinkovitost prevoda vpliva več dejavnikov: število strani, težavnost oziroma zahtevnost besedila, njegova kakovost ter rok za izvedbo in nenazadnje trenutna obremenjenost tolmača. Zato vedno individualno določam koliko časa potrebujem za izvedbo prevoda. Običajna prevajalska norma pa je 7 avtorskih strani dnevno.

Kako izračunate število strani prevoda?

Število fizičnih strani izvirnika dokumenta se ponavadi razlikuje od števila strani prevoda, ker so izvirniki dokumentov različni glede na velikost pisave in oblikovanje besedila. Zato se za izračun končnega števila strani prevoda uporablja standarizirano število znakov in sicer: v primeru sodno overjenih prevodov 1 obračunska stran prevoda zajema 1125 znakov s presledki, v primeru navadnih prevodov dokumentov ena obračunska stran prevoda zajema 1600 znakov s presledki.

Dokumente za sodni prevod mi lahko predhodno pošljete v elektronski obliki. Vendar, da potrdim, da se prevod ujema z izvirnikom dokumenta, potrebujem tudi fizični original na vpogled. Fizični original lahko pošljete po pošti ali dostavite osebno. Drugače bom v izjavi potrdila, da se prevod ujema s kopijo predloženega dokumenta ali elektronsko obliko dokumenta.

Seveda. Dokumente za navadni prevod mi lahko pošljete v elektronski obliki po elektronski pošti. Za sodno overjene prevode pa potrebujem tudi fizični original dokumenta. V vsakem primeru je najbolje, da stopite v stik z mano in se dogovorimo o najboljši možni rešitvi.

Ponavadi na uradih je treba predložiti sodne prevode dokumentov z izjavo sodnega tolmača, da se ujemajo z izvirnikom predloženega dokumenta. V primeru dvomov, prosim, da pred naročilom prevoda preverite na svojem uradu, kakšno obliko izjave sodnega tolmača zahtevajo.