JĘZYK SŁOWEŃSKI TŁUMACZENIA USTNE

 • Home
 • Tłumaczenia ustne

11Created with Sketch.

TŁUMACZENIA USTNE SYMULTANICZNE

wykonuję tłumaczenia kabinowe podczas konferencji oraz tłumaczenia zdalne

6Created with Sketch.

TŁUMACZENIA USTNE KONSEKUTYWNE

tłumaczę ustnie podczas spotkań, negocjacji, wyjazdów studyjnych, projektów pilotażowych

12Created with Sketch.

TŁUMACZENIA USTNE URZĘDOWE

tłumaczę w urzędach, podczas rozpraw sądowych, u notariuszy, adwokatów, na policji

Tłumaczenia ustne języka słoweńskiego

Od 1999 roku świadczę usługi tłumaczeń ustnych z języka słoweńskiego na polski i polskiego na słoweński. Wykonuję tłumaczenia symultaniczne (tzw. kabinowe) podczas konferencji oraz konsekutywne podczas różnego rodzaju spotkań. Jako tłumacz przysięgły języka słoweńskiego wykonuję tłumaczenia ustne podczas przeprowadzania czynności w urzędach administracji publicznej, na policji, rozpraw sądowych, u notariuszy, adwokatów. Świadczę również usługi tłumaczeń ustnych online przez platformę QuaQua i zoom.us. Jestem certyfikowanym zdalnym tłumaczem symultanicznym QuaQua.

Zrealizowałam tłumaczenia
m.in. na rzecz:

 • Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Kancelarii Premiera Rzeczpospolitej Polskiej
 • Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
 • Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ambasady Republiki Słowenii w Polsce
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Ministerstwa Obrony
 • Ministerstwa Gospodarki
 • Ministerstwa Rolnictwa
 • Ministerstwa Infrastruktury
 • Ministerstwa Pracy
 • Sądu Najwyższego
 • Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX
 • Forum Salzburg
 • Grupy Wyszehradzkiej
 • Policji
 • organów wymiaru sprawiedliwości
 • kancelarii notarialnych
 • kancelarii adwokackich
 • przedsiębiorstw

Zapraszam do skorzystania z oferowanych przeze mnie profesjonalnych usług tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego z języka słoweńskiego na polski i polskiego na słoweński.

Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

Wycena tłumaczenia

Wstępną wycenę tłumaczenia ustnego zwykłego i przysięgłego, konsekutywnego i symultanicznego przygotowuję na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów obejmującej ilość godzin tłumaczenia, specyfikę i miejsce tłumaczenia ustnego. Następnie przedstawiam wycenę Zleceniodawcy do akceptacji. Zleceniodawca zapoznaje się z wyceną i jeśli się z nią zgadza, pisemnie lub e-mailem ją zatwierdza.

Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia ustnego jest czas trwania tłumaczenia ustnego.
Cenę za tłumaczenia ustne ustalam w oparciu o bloki tłumaczeniowe oraz koszt i czas dojazdu.

Czas pracy i rozliczenie tłumaczenia ustnego

Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia ustnego jest czas trwania tłumaczenia ustnego.

Cenę za tłumaczenia ustne ustalam w oparciu o bloki tłumaczeniowe oraz koszt i czas dojazdu.

1 blok tłumaczeniowy obejmuje 4h pracy. Przyjmuje się, że minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 bok tłumaczeniowy. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych w odległości powyżej 50 km od siedziby Wykonawcy, minimalną jednostką rozliczeniową są 2 bloki tłumaczeniowe.

Do czasu pracy tłumacza ustnego wlicza się również czas dyspozycyjności tłumacza, czyli czas, w którym jest gotowy do podjęcia tłumaczenia (wszelkie przerwy między rzeczywistym czasem tłumaczenia ustnego wynikające z harmonogramu zlecenia).

Czas pracy tłumacza ustnego liczony jest od godziny, na która tłumacz został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.

W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza siedzibą tłumacza Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt za czas poświęcony przez tłumacza na dojazd.

Ewentualne koszty dodatkowe

Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza 8 godzin (dwa bloki tłumaczeniowe), każdą kolejną godzinę do 4 godzin tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego rozlicza się w oparciu o 1 blok tłumaczeniowy.

W przypadku tłumaczen? ustnych wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyzsza o 50-100%.

Koszt dojazdu tłumacza samochodem liczony jest na podstawie zryczałtowanej stawki za km lub na podstawie kosztów biletów komunikacji publicznej.

Koszt czasu dojazdu wynosi 50% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, jeżeli czas dojazdu na miejsce tłumaczenia trwa do 4 h, lub 100% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, gdy czas dojazdu przekracza 4 h.

Niezbędne materiały

Zlecając wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia przekazuje Wykonawcy wszelkie informacje i materiały umożliwiające przygotowanie się do tłumaczenia ustnego, czyli:

? informuje tłumacza o miejscu, tematyce i charakterze tłumaczenia,

? przekazuje agendę wydarzenia,

? przekazuje teksty wystąpień, referatów, listę uczestników.

Zastrzegam sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia ustnego, jeżeli Zleceniodawca nie wywiąże się z ww. obowiązków.

Szczegółowe zasady realizowania tłumaczeń ustnych znajdują się w Regulaminie.

Za wykonaną usługę wystawiam faktury bez VAT.

The most effective way to reduce costs when you buy essay online is to establish a realistic time frame. If you have fourteen days to go, expect to pay moderate prices write my resume and obtain a quality piece of paper. Additionally, the price of services will lower if the date is more time-bound. It is possible to save money by doing this. Numerous essay writing services offer special features for their customers. Check out the following article to learn what they are. Here are some of these features.

Leave A Comment