Archiwa: Practice Areas

Tolmačenje

simultano tolmačenje na konferencah ● konsekutivno tolmačenje po sklopih v času sestankov ● sodno tolmačenje na sodiščih, policiji, pri notarjih
Read More

Prevajanje

sodno prevajanje uradnih in zasebnih listin ● navadni prevodi, med tem strokovno prevajanje ● sodni prevodi z kvalificiranim elektronskim podpisom
Read More
Single Practice Area

Tłumaczenia zdalne

wykonuję zdalne tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne ● świadczę zdalne tłumaczenia zwykłe i poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Read More