Archiwa: <span>Practice Areas</span>

Tolmačenje

simultano tolmačenje na konferencah ? konsekutivno tolmačenje po sklopih v času sestankov ? sodno tolmačenje na sodiščih, policiji, pri notarjih
Read More

Prevajanje

sodno prevajanje uradnih in zasebnih listin ? navadni prevodi, med tem strokovno prevajanje ? sodni prevodi z kvalificiranim elektronskim podpisom
Read More
Single Practice Area

Tłumaczenia zdalne

wykonuję zdalne tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne ? świadczę zdalne tłumaczenia zwykłe i poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Read More