SLOVENŠČINA IN POLJŠČINA TOLMAČENJE

11Created with Sketch.

SIMULTANO TOLMAČENJE

tolmačenje v prevajalskih kabinah na konferencah in na daljavo

6Created with Sketch.

KONZEKUTIVNO TOLMAČENJE

tolmačenje po sklopih v času npr. uradnih ali poslovnih sestankov, pogajanj, prireditev

12Created with Sketch.

SODNO TOLMAČENJE

storitve sodnega tolmača na uradih, sodiščih, pri notarjih, odvetnikih, na policiji

TOLMAČENJE IZ SLOVENŠČINE V POLJŠČINO IN POLJŠČINE V SLOVENŠČINO

Od leta 1999 nudim storitve tolmačenja iz slovenskega jezika v poljski jezik in poljskega jezika v slovenski jezik. Ukvarjam se s simultanim tolmačenjem na konferencah in konsekutivnim tolmačenjem na različnih sestankih in ob različnih prireditvah. Kot sodna tolmačka za slovenski jezik nudim storitve sodnega tolmačenja pri opravljanju notarskih storitev, pri odvetnikih, na sodnih obravnavah, pri postopkih na policiji. Ukvarjam se tudi s simultanim tolmačenjem na daljavo preko spletne platforme zoom.us in QuaQua. Ima certifikat simultane tolmačke spletne platforme QuaQua.

V tem času sem opravila storitve tolmačenja za:

 • Kabinet Predsednika Države Republike Poljske
 • Kabinet Predsednika Vlade Republike Poljske
 • Sejm – spodnji dom parlamenta Republike Poljske
 • Senat – zgornji dom parlamenta Republike Poljske
 • Državni svet Republike Slovenije
 • Veleposlaništvo Republike Slovenije na Poljskem
 • Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Poljske
 • Ministrstvo za notranje zadeve in upravo Republike Poljske
 • Ministrstvo za pravosodje Republike Poljske
 • Ministrstvo za obrambo Republike Poljske
 • Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
 • Ministrstvo za gospodarstvo Republike Poljske
 • Ministrstvo za kmetijstvo Republike Poljske
 • Ministrstvo za infrastrukturo Republike Poljske
 • Ministrstvo za zaposlovanje Republike Poljske
 • Vrhovno sodišče Republike Poljske
 • Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo FRONTEX
 • Salzburg Forum
 • Višehrajsko skupino
 • Občino Nakło nad Notecią na Poljskem
 • Občino Naklo v Sloveniji
 • Policijo
 • splošna sodišča
 • notarske pisarne
 • odvetniške pisarne
 • različna podjetja

Vabim vas k sodelovanju pri profesionalnem simultanem in konsekutivnem tolmačenju iz slovenščine v poljščino in poljščine v slovenščino.

Splošna načela sodelovanja pri tolmačenju

Koliko stane tolmačenje

Wstępną wycenę tłumaczenia ustnego zwykłego i przysięgłego, konsekutywnego i symultanicznego przygotowuję na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów obejmującej ilość godzin tłumaczenia, specyfikę i miejsce tłumaczenia ustnego. Następnie przedstawiam wycenę Zleceniodawcy do akceptacji. Zleceniodawca zapoznaje się z wyceną i jeśli się z nią zgadza, pisemnie lub e-mailem ją zatwierdza.

Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia ustnego jest czas trwania tłumaczenia ustnego.
Cenę za tłumaczenia ustne ustalam w oparciu o bloki tłumaczeniowe oraz koszt i czas dojazdu.

Čas opravljanja dela tolmača in in obračun tolmačenja

Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonanego tłumaczenia ustnego jest czas trwania tłumaczenia ustnego.

Cenę za tłumaczenia ustne ustalam w oparciu o bloki tłumaczeniowe oraz koszt i czas dojazdu.

1 blok tłumaczeniowy obejmuje 4h pracy. Przyjmuje się, że minimalną jednostką rozliczeniową jest 1 bok tłumaczeniowy. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych w odległości powyżej 50 km od siedziby Wykonawcy, minimalną jednostką rozliczeniową są 2 bloki tłumaczeniowe.

Do czasu pracy tłumacza ustnego wlicza się również czas dyspozycyjności tłumacza, czyli czas, w którym jest gotowy do podjęcia tłumaczenia (wszelkie przerwy między rzeczywistym czasem tłumaczenia ustnego wynikające z harmonogramu zlecenia).

Czas pracy tłumacza ustnego liczony jest od godziny, na która tłumacz został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.

W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza siedzibą tłumacza Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt za czas poświęcony przez tłumacza na dojazd.

Morebitni dodatni stroški

Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza 8 godzin (dwa bloki tłumaczeniowe), każdą kolejną godzinę do 4 godzin tłumaczenia ustnego konsekutywnego i symultanicznego rozlicza się w oparciu o 1 blok tłumaczeniowy.

W przypadku tłumaczen? ustnych wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy stawka jest wyzsza o 50-100%.

Koszt dojazdu tłumacza samochodem liczony jest na podstawie zryczałtowanej stawki za km lub na podstawie kosztów biletów komunikacji publicznej.

Koszt czasu dojazdu wynosi 50% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, jeżeli czas dojazdu na miejsce tłumaczenia trwa do 4 h, lub 100% stawki za 1 blok tłumaczeniowy, gdy czas dojazdu przekracza 4 h.

Potrebno gradivo

Zlecając wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji zlecenia przekazuje Wykonawcy wszelkie informacje i materiały umożliwiające przygotowanie się do tłumaczenia ustnego, czyli:

? informuje tłumacza o miejscu, tematyce i charakterze tłumaczenia,

? przekazuje agendę wydarzenia,

? przekazuje teksty wystąpień, referatów, listę uczestników.

Zastrzegam sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia ustnego, jeżeli Zleceniodawca nie wywiąże się z ww. obowiązków.

Szczegółowe zasady realizowania tłumaczeń ustnych znajdują się w Regulaminie.

Za wykonaną usługę wystawiam faktury bez VAT.