10 grudnia, 2018

tłumaczenia pisemne

tłumaczenia pisemne języka słoweńskiego

Sporządzam tłumaczenia pisemne uwierzytelnione i zwykłe. Tłumaczenia uwierzytelnione to tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego, poświadczone jego pieczęcią i podpisem. Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia tekstów bez uwierzytelnienia. 

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzania tłumaczeń pisemnych znajdują się w Regulaminie.