Grudzień 10, 2018

tłumaczenia pisemne


tłumaczenia pisemne języka słoweńskiego

Sporządzam tłumaczenia pisemne uwierzytelnione i zwykłe. Tłumaczenia uwierzytelnione to tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego, poświadczone jego pieczęcią i podpisem. Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia tekstów bez uwierzytelnienia.